Events

Tijdens deze webinar wordt een analyse gegeven van de laatste rechtspraak inzake een conventionele overdracht van onderneming. Niet alleen wordt een analyse gegeven van wanneer er sprake is van een overgang van onderneming of van een bedrijfsgedeelte, maar ook de meest recente rechtspraak inzake de concrete en soms vergaande gevolgen van een overgang van onderneming op de relatie tussen werkgever en werknemer komt aan bod.

Klik hier voor meer informatie.