Claeys & Engels wil in haar activiteiten integer en ethisch handelen en wil er daarom voor zorgen dat haar staff-leden, advocaten en andere zelfstandige medewerkers de mogelijkheid hebben om binnen Claeys & Engels vastgestelde of vermoede inbreuken op de meest serene en vertrouwelijke manier te kunnen melden. 

Het doel van dit beleid is om alle werknemers en andere personen die een contractuele relatie met Claeys & Engels hebben, sterk aan te moedigen om elke inbreuk en/of elke illegale, onethische of frauduleuze activiteit met betrekking tot de activiteiten van Claeys & Engels te melden zonder angst voor sancties of andere maatregelen.

Dit beleid heeft tot doel:

  • de vertrouwelijke, al dan niet anonieme, melding van informatie over daadwerkelijke of potentiële inbreuken mogelijk te maken;
  • een bescherming te bieden aan personen die een inbreuk melden of de melder bijstaan;
  • de procedure vast te leggen die de melder van een inbreuk daartoe moet volgen.

Beleid omtrent het melden van inbreuken