Events

Tijdens deze webinar worden de verschillende stappen die een werkgever moet ondernemen na een arbeidsongeval geanalyseerd. Deze verplichtingen gelden in de eerste plaats niet alleen voor werknemers intern, maar ook uitzendkrachten en aannemers met een tijdelijke of mobiele bouwplaats kunnen getroffen worden door een arbeidsongeval binnen de onderneming.

Naast een overzicht van de verplichtingen voor de onderneming, wordt tevens uiteengezet hoe de inspectie haar onderzoek voert en op welke manier de aansprakelijkheid van een werkgever in het gedrang kan komen naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.