Events

Na advies van de SERV heeft de Vlaamse Regering op 15 december 2023 opnieuw principieel het besluit goedgekeurd dat een aantal specifieke verbeterpunten doorvoert aan het economische migratiebeleid. De bedoeling is in te zetten op een actief migratiebeleid waarbij buitenlandse arbeidskrachten die het economisch weefsel in Vlaanderen komen versterken, worden aangetrokken naar onze arbeidsmarkt, maar waarbij tevens misbruik en migratierisico worden vermeden door de aanscherping van het concentrisch beleid en door doorgedreven controle.

Tijdens deze webinar krijgt u van mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers en dit op basis van een jarenlange praktijkervaring, een praktijkgerichte analyse van de komende wijzigingen.

Klik hier voor meer informatie.