Events

Op 15 mei 2023 verscheen in het Staatsblad de nieuwe regelgeving tot wijziging van de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever op het vlak van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Zij bestaat uit een wet en een KB die een wijziging inhouden van de drie antidiscriminatiewetten, de wet op het welzijn op het werk wat betreft de bescherming tegen benadeling in het kader van geweld op het werk of morele of seksuele intimidatie op het werk en titel 3 van boek I van de Codex welzijn op het werk, betreffende de informatie van de werkgever over de bescherming tegen benadeling in het kader van de interne procedure. Deze wijzigingen waren nodig om te voldoen aan de relevante Europese richtlijnen.

De wetswijzigingen zijn in werking getreden op 1 juni 2023.

Tijdens deze webinar zal dieper worden ingegaan op de nieuwe regelgeving, zal niet enkel de nieuwe wetgeving worden toegelicht, maar zal ook de behouden regelgeving aan bod komen. Op die manier verkrijgt u een duidelijk beeld van de toepasselijke regels op vandaag.

Meer informatie en inschrijving via deze link.