Events

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt.

De sociale inspectiediensten controleren zeer actief deze vorm van samenwerking.

Belgische opdrachtgevers worden dikwijls – ongewild en onbewust – mee in het bad van de sociale dumping betrokken. De oorzaak hiervan schuilt veelal in het feit dat zondermeer samenwerkingen worden aangegaan met (buitenlandse) onderaannemers, zonder na te gaan met wie men nu exact in zee gaat. Vaak is dit te wijten aan de druk en snelheid om bepaalde werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren.

Een voorafgaande controle van bepaalde aandachtspunten is evenwel essentieel en kan toekomstige problemen eenvoudigweg vermijden.

Tijdens deze webinar wordt uitvoering aandacht besteed aan de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema’s van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden.

Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‘verboden terbeschikkingstelling’ besproken: de inspectiediensten en het Openbaar Ministerie baseren zich immers vaak op deze problematiek om Belgische opdrachtgevers mee in het dossier te betrekken en eventuele openstaande schulden van de onderaannemers (RSZ, achterstallige lonen, etc.) op de Belgische opdrachtgever te verhalen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.