Evènements

Tijdens de zomer van 2022 kwam aan het licht dat op een grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven slachtoffers van mensenhandel illegaal werden tewerkgesteld. Naar aanleiding van parlementaire vragen over het dossier-Borealis diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om een einde te maken aan illegale tewerkstelling en malafide constructies. Het decreet lanceert daarvoor de ‘zorgvuldigheidsplicht’, dat hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. Zo wil het de ketenaansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling via onderaanneming verbeteren.

Klik hier voor meer informatie.