Evènements

De Belgische wetgever heeft recent twee Europese richtlijnen omgezet naar Belgisch recht. Het gaat enerzijds om de Europese richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en anderzijds om de Europese richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Het is evenwel nog wachten op de publicatie van de nieuwe wetgeving in het Belgisch Staatsblad alvorens deze in werking kan treden.

Ook de Nationale Arbeidsraad heeft niet stilgezeten en heeft intussen 2 CAO’s gesloten. Concreet gaat het om CAO nr. 161 betreffende het recht om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen en CAO nr. 162 tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen. Beide CAO’s maken eveneens deel uit van de omzetting in Belgisch recht van de twee bovengenoemde richtlijnen. In tegenstelling tot de voormelde wetgeving, zijn deze CAO’s wel reeds in werking getreden, nl. op 1 oktober 2022. 

Wat verandert er nu concreet op vlak van human resources en welke impact zal dit alles hebben voor uw dagelijkse praktijk?

We lichten graag de belangrijkste wijzigingen aan u toe:

  • De uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever; 

  • De nieuwe minimumvereisten inzake arbeidsvoorwaarden;

  • Het recht voor werknemers om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen;

  • De uitbreiding van de ontslagbescherming voor bepaalde werknemers;    

  • De uitbreiding van verschillende verlofstelsels;

  • Het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen.