Evènements

De stakingen en vakbondsacties volgen elkaar in snel tempo op. Gezien de economische malaise en de dalende koopkracht lijkt deze trend zich ook in 2023 verder te zetten. De economische impact van deze acties is echter navenant en de impact op de bedrijven, werkwilligen en derden is groot. Het recht tot staken is een grondrecht doch geen absoluut noch onbegrensd recht.

Wat zijn de rechten en plichten van stakers en vakbonden? Aan welke formaliteiten moeten zij voldoen en wat zijn de spelregels bij vakbondsacties?

Kunnen de werkgevers van hun kant zonder meer juridische procedures opstarten of uitzendarbeid inzetten om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen?

En wat is de positie van de werkwillige werknemer?

Mr. Dieter Dejonghe geeft tijdens deze webinar een grondige analyse van het stakingsrecht in België en een antwoord op bovenstaande vragen.

Klik hier voor meer informatie.