Events

De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen is in werking getreden op 1 januari 2014.

Tien jaar later maken mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil, advocaten bij Claeys & Engels, een evaluatie, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak van de voorbije tien jaar.

Klik hier voor meer informatie.