Sieglien is actief in verschillende domeinen van het individueel en collectief arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten dagelijks bij het doorvoeren en het opvolgen van ontslagdossiers en voert ook regelmatig procedures voor de arbeidsrechtbank.

Sieglien heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in alles wat te maken heeft met absenteïsme en de re-integratie van (langdurig) zieken. Zij begeleidt cliënten van A tot Z doorheen de verschillende fasen van het re-integratietraject en de bijzondere procedure medische overmacht. In dit verband staat zij cliënten niet alleen bij tijdens deze trajecten, maar adviseert zij hen ook over de ontwikkeling en implementatie van een absenteïsmebeleid en/of collectief re-integratiebeleid. Daarnaast adviseert zij cliënten ook regelmatig bij vragen en discussies gerelateerd aan het gezondheidstoezicht van werknemers, progressieve werkhervatting, gewaarborgd loon, controle van arbeidsongeschiktheid en discriminatie op basis van handicap en/of gezondheidstoestand.

Sieglien legt zich tot slot ook meer in het bijzonder toe op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen en op de dienstenchequereglementering.

Sieglien spreekt vaak over bovenvermelde materies tijdens seminaries en webinars en publiceert hierover ook op regelmatige basis.

In 2014 behaalde Sieglien haar diploma van Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens behaalde zij in 2015 haar Master-na-Master sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Nadien vervoegde zij ons kantoor en sloot zich aan bij de balie van West-Vlaanderen.