Podcasts

#ZigZagHR Brainpickings is een reeks podcasts waarbij Lesley Arens een gesprek voert met iemand die actief is in de uitgebreide wereld van HR. Deze maand kroop zij in het hoofd van onze vennoten Chris Engels en Olivier Wouters en hadden zij een gesprek over de arbeidsovereenkomstenwet die op 3 juli 2023 45 jaar bestaat.

Niet onbelangrijk, want deze wet is van toepassing op werknemers tewerkgesteld in de privé-sector en op de personeelsleden van de publieke sector die niet onderworpen zijn aan een statuut. In ons Belgisch arbeidsrecht is dit eigenlijk de basiswet die de individuele verhoudingen tussen werkgever en werknemer regelt.

We nodigen je graag uit om deze podcast te bekijken of te beluisteren om hierover meer te weten komen.

Veel plezier!