Patrick verleent dagelijks advies aan Belgische en buitenlandse ondernemingen inzake alle aspecten van het sociaal recht. Daarnaast begeleidt hij ondernemingen inzake outsourcing- en fusieoperaties alsook herstructureringen van ondernemingen. Bijzondere specialisaties zijn de wetgeving inzake arbeidsduur, werknemersparticipatie, collectief overleg en managementovereenkomsten.

Patrick is tevens auteur van diverse wetenschappelijke bijdragen en is vaak gastspreker op seminaries in binnen- en buitenland.

Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven in 1994. In 1995 behaalde hij een Master of Laws diploma aan de Universiteit van Münster (Duitsland) en in 1996 een diploma sociaal recht aan de universiteit van Brussel. Sedert 1995 staat hij ingeschreven bij de balie te Brussel.