Lynn geeft cliënten dagelijks advies met betrekking tot uiteenlopende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, met een klemtoon op het individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, wijziging arbeidsvoorwaarden en andere problemen of vragen die doorheen de arbeidsrelatie rijzen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, ontslagrecht, beschermde werknemers, flexibel verlonen (bonus, CAO nr. 90, …), enz.), alsook m.b.t. de problematiek van schijnzelfstandigheid.

Lynn pleit ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en -hoven, spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en werkt mee aan juridische publicaties zoals "Praktijkboek Ontslag", "HR Square" en “ZigZagHR”.

Lynn behaalde in 2008 haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Gent (UGent). In 2009 behaalde zij een Master na Master Sociaal Recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Lynn vervoegde ons kantoor in 2009 en is sindsdien aangesloten bij de Gentse balie.