Ines specialiseert zich in het brede handels- en vennootschapsrecht.

Zij adviseert cliënten op zeer regelmatige basis over handels- en dienstverleningsovereenkomsten, zoals distributie-, concessie-, handelsagentuur-, franchise- management en consultancyovereenkomsten. Ines legt zich eveneens toe op uiteenlopende aspecten van het vennootschapsrecht, zowel wat betreft adviezen, als analyses en geschillen. Zij beschikt tevens over een kennis van de wetgeving rond (oneerlijke) marktpraktijken en beslagrecht.

Naast adviesverlening, staat zij cliënten bij in gerechtelijke en arbitrage procedures.

Zij is sedert 2013 als praktijkassistente werkzaam aan de Universiteit van Gent en doceert de praktische vaardigheden bij het vak handelsrecht. Ines is medeauteur van een bijdrage over de beëindiging van de concessieovereenkomst die gepubliceerd werd in het Tijdschrift voor Privaatrecht.

In juni 2013 behaalde Ines haar diploma aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Zij behaalde voordien haar diploma master in de Criminologische Wetenschappen. In 2018 behaalde zij een postgraduaat Data Protection Officer aan de Howest.

In 2013, startte Ines haar carrière als advocaat aan de balie van Kortrijk. In 2018 vervoegde zij het kantoor Claeys & Engels als medewerkster.