Barbara geeft advies over de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij de pensioenrechtelijke aspecten van reorganisaties, fusies en overnames.

Zij staat cliënten en pensioenfondsen bij wanneer zij vragen hebben over hun structuur en bestuur en helpt hen bij het opstellen van pensioenreglementen, statuten, beheersovereenkomsten, contracten met externe dienstverleners, governance documenten, enz. Zij verdedigt cliënten ook voor de rechtbanken in pensioenrechtelijke dossiers.

Barbara heeft ook ervaring in de coördinatie van internationale arbeidsrechtelijke en pensioenprojecten.

Barbara spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en doceert ook het vak "Aanvullende pensioenen en de loonkwalificatie" in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven.

Barbara studeerde af als Licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven in 1996. In 1997 behaalde zij een speciale licentie sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles. Zij is sinds 1997 lid van de Brusselse Orde van Advocaten.