Arnout staat nationale en internationale cliënten bij op het vlak van individueel en collectief arbeidsrecht in de meest ruime zin. Daarnaast spitst Arnout zich in het bijzonder toe op de evoluties met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht en het individueel ontslagrecht. In dit kader heeft hij ook reeds verschillende bijdragen gepubliceerd.

Arnout pleit ook regelmatig voor de Belgische arbeidsrechtbanken.

In 2004 behaalde Arnout het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Datzelfde jaar trad hij toe tot de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en startte hij bij Claeys & Engels.