Amélie behaalde in 2013 haar diploma van Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft daarna haar stage als advocaat aangevat aan de balie van Brussel.

Sinds 2014 heeft zij het team van Claeys & Engels te Kortrijk en is zij lid van de balie van West-Vlaanderen (afdeling Kortrijk).

Zij is actief in de verschillende takken van het arbeidsrecht (individueel ontslag, kennelijk onredelijk ontslag, discriminatie, privacy, ...) alsook in het sociaal strafrecht. Zij doet zowel advies als procedurewerk.

Zij begeleidt oa. (i) zorgverleners en zorgverlenende instanties bij controles door de RIZIV-inspectie en de verdere afhandeling voor de Kamers bij het RIZIV en (ii) gastgezinnen van au pairs die worden geconfronteerd door een onderzoek van de Vlaamse sociale inspectiedienst van verhoor tot eventuele (administratieve) vervolging.

Zij behandelt eveneens arbeidsongevallendossiers (de burgerlijke en strafrechtelijke procedure die volgt na een ernstig arbeidsongeval). Zij volgde in het kader van haar praktijk de opleiding "Evaluatie Menselijke Schade" aan de KULeuven en behaalde zij in 2021 dit getuigschrift.

Tot slot adviseert zij cliënten over de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Zij behaalde in 2022 het getuigschrift van Data Protection Officer aan de Howest.