Newsletter

Terwijl het economische klimaat onzeker blijft, houden we de uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden bij het aantrekken en behouden van talent en bij het opvolgen van voortdurende wetswijzigingen, nauwlettend in de gaten. Recente stakingen en protesten doen geloven dat het een uitdagend jaar wordt voor HR-professionals, mede gelet op de aankomende sociale verkiezingen.

In deze zevende editie van onze HR Beacon, verkennen we de strategieën van de ondernemingen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij belichten we de complexiteit van de wetgeving en de reeks nieuwe maatregelen die een rechtstreekse invloed hebben op de werkplek. Nu het jaar 2023 achter ons ligt - een jaar van economische en juridische onrust - zien we een groeiende behoefte aan duidelijkheid en objectiviteit bij gevoelige vraagstukken zoals discriminatie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

We nodigen u uit om de resultaten van onze enquête te ontdekken, die werd ingevuld door 272 ondernemingen.

Claeys & Engels 2024 HR Beacon.pdf