Podcasts

#ZigZagHR Brainpickings is een reeks podcasts waarbij Lesley Arens een gesprek voert met iemand die actief is in de uitgebreide wereld van HR. Deze maand kroop zij in het hoofd van onze advocaat - Senior Associate, Sieglien Huyghe en hadden zij een gesprek over re-integratie 2.0.

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid, voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker een succesvolle terugkeer wordt. Het is daarom van groot belang om werknemers al in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Dat kan via een informeel traject van progressieve werkhervatting en/of aangepast werk of volgens de officiële procedure die op 1 oktober 2022 van kracht werd.

- Wat houdt dat re-integratietraject 2.0 in?

- Op wie is het van toepassing?

- Wanneer en door wie wordt het opgestart?

- Wanneer eindigt het re-integratietraject?

- En wat als de werknemer niet meewerkt?

- Kan je een arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht in het kader van een reïntegratietraject en wat is dan de procedure die je moet volgen?

We nodigen je graag uit om deze podcast te kijken of te beluisteren om hierover meer te weten komen.

Veel plezier!