Podcasts

#ZigZagHR Brainpickings is een reeks podcasts waarbij Lesley Arens een gesprek voert met iemand die actief is in de uitgebreide wereld van HR. Deze maand kroop zij in het hoofd van onze vennoot Inger Verhelst en hadden zij een gesprek over de bescherming van klokkenluiders.

Op 26 november 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluiders systemen gepubliceerd. De Belgische wet, die op 15 december in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zet de verplichtingen die de richtlijn aan ondernemingen van de private sector oplegt, om in Belgisch recht.

  • Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
  • En wat moet jij daar als HR professional over weten?

We nodigen je graag uit om deze podcast te kijken of te beluisteren om hierover meer te weten komen. Bekijk of luister hier.

Veel plezier!