Inger Verhelst geeft cliënten dagdagelijks advies in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij ontslagen, reorganisaties, overnames en onderhandelingen met vakbonden. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de einde loopbaan problematiek. Inger pleit ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar discriminatie en psychosociaal welzijn op het werk. Inger adviseert bovendien zeer regelmatig over privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries in binnen- en buitenland en publiceerde diverse juridische artikels. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Einde loopbaanregelingen" en het "Praktijkboek Ontslag". Inger is lid van de "International Expert Groups on Discrimination and Data Protection" binnen de internationale advocatenalliantie Ius Laboris. In de "Who’s Who Legal 2021" wordt zij aanbevolgen als volgt: “Inger Verhelst ranks highly among peers for her in-depth understanding of collective and individual labour law matters”.

Inger Verhelst is gastdocent voor sociaal recht aan de Antwerp Management School van de Universiteit Antwerpen (bijzonder opleiding Master in Human Resources Management) en aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Zij pleitte in 2016 voor het Europees Hof van Justitie te Luxemburg.

Inger behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1994 met onderscheiding en startte datzelfde jaar haar carrière als advocaat aan de balie te Antwerpen. Sedert 2010 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

Inger behaalde in 2017 het diploma in “Programme in European Data Protection (GDPR) leading to certified DPO” georganiseerd door de Solvay Management School van de ULB (Université Libre de Bruxelles) in samenwerking met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.