Podcasts

#ZigZagHR Brainpickings is een reeks podcasts waarbij Lesley Arens een gesprek voert met iemand die actief is in de uitgebreide wereld van HR. Deze maand kroop zij in het hoofd van onze Senior Associates Hanne Cattoir en Julie Devos en hadden zij een gesprek over de meest gestelde vragen rond klokkenluidersregelingen.

Eind 2019 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn inzake klokkenluidersystemen gepubliceerd. Een klokkenluider is een persoon die wantoestanden binnen een organisatie of bedrijf meldt. Europa wil met de invoering van de klokkenluidersregeling deze personen de nodige bescherming bieden.

Ook de Belgische klokkenluiderswet werd eind 2022 gepubliceerd. Julie Devos en Hanne Cattoir (Claeys & Engels) stellen vast dat heel wat bedrijven - hoewel de deadline al verstreken is - nog bezig zijn met de implementatie van interne meldkanalen. Ze krijgen ook heel veel vragen hierover.

We nodigen je graag uit om deze podcast te bekijken of te beluisteren om hierover meer te weten komen.

Veel plezier!