Hanne verleent dagelijks advies aan cliënten met betrekking tot de verschillende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, zoals onder andere inzake ontslagrecht, arbeidsovereenkomstenrecht, aanwervingen, beschermde werknemers, sociale verkiezingen, SWT en outplacement.

Daarnaast legt Hanne zich ook toe op gerechtelijke procedures en pleit zij dan ook regelmatig voor de arbeidsrechthoven en -rechtbanken.

In juni 2013 behaalde Hanne haar diploma aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Tijdens haar eerste masterjaar studeerde zij een semester aan de University of Santa Clara Law School (California, USA).

Hanne werd in september 2013 lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel.