Hanne verleent dagelijks advies aan cliënten met betrekking tot de verschillende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, zoals onder andere ontslagen, arbeidsovereenkomsten, aanwervingen, beschermde werknemers, sociale verkiezingen, einde loopbaan regelingen, SWT, outplacement, enz

Hanne heeft een bijzondere interesse voor het begeleiden (van A tot Z) van ondernemingen die een reorganisatie doorvoeren.

In 2021 behaalde Hanne het certificaat van DPO (Data Protection Officer).

Daarnaast legt Hanne zich ook toe op gerechtelijke procedures en pleit zij dan ook regelmatig voor de arbeidsrechthoven en -rechtbanken.

Hanne spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en publiceerde een aantal artikels.

In juni 2013 behaalde Hanne haar diploma aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Tijdens haar eerste masterjaar studeerde zij een semester aan de University of Santa Clara Law School (California, USA). Hanne werd in september 2013 lid van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel. Sinds 2016 is zij lid van de balie van Gent.