Nadège Toussaint beoefent verschillende aspecten van het sociale zekerheids- en fiscaal recht.

Ze heeft een grote interesse inzake "Compensation & Benefits". Nadège staat werkgevers regelmatig bij inzake loon en alternatieve voordelen die zij aan hun werknemers kunnen toekennen, en dit zowel vanuit een sociaal als een fiscaal standpunt. Zij geeft bijvoorbeeld advies rond de toekenning van bedrijfswagens, maaltijdcheques, cadeau- en eco-cheques, aanvullingen op sociale voordelen, enz. Nadège is eveneens gespecialiseerd in de materie van forfaitaire kostenvergoedingen (fiscale ruling aanvragen, enz.).

Verder staat Nadège zeer vaak ondernemingen bij in het kader van controles van de sociale inspectie die betrekking hebben op de sociale zekerheidsbehandeling van de toegekende voordelen en op de berekening van het vakantiegeld. Nadège heeft regelmatig contact met de RSZ en de fiscale administratie.

Nadège spreekt regelmatig op seminaries en is auteur van diverse publicaties betreffende de hierboven beschreven materies.

Nadège is sinds september 1997 ingeschreven aan de balie van Brussel. Zij heeft een licentie in Germaanse filologie, in het Engels en het Duits behaald aan de UCL (België) in 1993. In 1997 heeft zij een licentie in de rechten behaald aan dezelfde universiteit. Zij heeft tenslotte ook fiscaal recht gevolgd aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales van de ICHEC.

(btw-nummer: BE 0816.526.105)