Mieke adviseert cliënten dagelijks omtrent uiteenlopende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht. Zij heeft een vergaande expertise in het arbeidsovereenkomstenrecht en het individueel ontslagrecht. Het begeleiden bij en opvolgen van ontslagbeslissingen, behoort dan ook tot haar dagelijkse praktijk. Zij volgt terzake de evolutie in de wetgeving nauwgezet op en spreekt hieromtrent geregeld op zowel interne, als externe seminaries.

Cliënten kunnen steeds bij Mieke terecht met vragen over de concrete aanpak van individuele en collectieve arbeidsgeschillen. Zij staat cliënten dan ook regelmatig bij tijdens gesprekken met werknemers, alsook tijdens onderhandelingen met vakbondsdelegaties.

Daarnaast behartigt Mieke ook de belangen van de werkgever in geval van gerechtelijke procedures en pleit zij regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en -hoven.

Mieke behaalde in 2008 haar Masterdiploma in de rechten aan de Gentse universiteit. Nadien vervoegde zij Claeys & Engels en sloot zij zich aan bij de balie van Kortrijk.