Justin is actief binnen de verschillende aspecten van het fiscaal recht op het gebied van Compensation & Benefits en human resources in de brede zin, alsook aspecten van het socialezekerheidsrecht.

Hij adviseert en begeleidt cliënten op het gebied van nationale en internationale verloningsstructuren (bv. cafetariaplannen, incentive-plannen, voordelen van alle aard, kosten eigen aan de werkgever, vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing, pensioenen, salary-splits, detacheringen, specifieke belastingregimes, ...).

Justin assisteert belastingplichtigen bij het opstellen en indienen van hun belastingaangiften, zowel voor de personenbelasting als voor de belasting van niet-inwoners. Ook verdedigt hij hun belangen bij elk contact met de fiscale administratie.

Justin heeft in juni 2020 een Master in Management behaald aan de Management School HEC Luik. Het jaar nadien behaalde hij eveneens een Master in de Rechten en een aanvullende Master in Fiscaal Recht, beide aan de Universiteit van Luik.

Justin heeft het team van Claeys & Engels vervoegd als advocaat-stagiair in september 2021 en is sindsdien lid van de Balie van Brussel.