Jan geeft dagdagelijks advies over de nationale en internationale fiscaliteit op het gebied van compensation & benefits en human resources in de brede zin.

Cliënten kunnen bij Jan terecht met al hun vragen over de fiscale aspecten van (internationale) tewerkstelling (salary split, detachering, expatstatuut, payroll, ...) en  diverse alternatieve verloningsvormen en -pakketten (cafetariaplan, aandelenopties, warrants, bonussen, bedrijfswagens, sociale voordelen, ...).

Jan assisteert ook belastingplichtigen bij het opstellen en indienen van hun aangifte in de personenbelasting alsook de belasting der niet-inwoners. Hij behartigt eveneens hun belangen bij elk contact met de fiscale administratie. Dit zowel in het kader van administratieve als gerechtelijke procedures.

Jan behaalde in 2014 zijn Master in de Rechten en in 2015 een Master-na-Master in de Fiscaliteit aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Datzelfde jaar behaalde hij ook een Bachelor in de Wijsbegeerte aan diezelfde universiteit. Jan is sinds juli 2015 verbonden aan de Balie van Brussel en ging in januari 2017 aan de slag bij Claeys & Engels.

(btw-nummer: BE 0633.536.494).