Isabelle geeft cliënten dagdagelijks advies in de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij het invoeren, wijzigen en harmoniseren van pensioenplannen (op ondernemings- en sectorniveau); het opstellen van documenten voor pensioenfondsen (IBP’s) en de naleving van de governance regels; de oprichting van (pan-Europese) pensioenfondsen; de aspecten van (vervroegde) wettelijke en aanvullende pensioenen in de einde loopbaan problematiek en vervroegde uittredingsregelingen. Isabelle adviseert ook regelmatig over de invoering van flexible benefits, cafetariaplannen en bonuspensioenplannen. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de cao nr. 90 resultaatsbonus. Isabelle verdedigt cliënten ook voor de rechtbanken in pensioenrechtelijke dossiers.

Isabelle is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en publiceerde diverse juridische artikels. Zij is lid van de redactieraad van "Life & Benefits" (Kluwer). Isabelle is bovendien lid van IPEBLA (International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association), BEPLA (Belgian Pension Lawyers Association) van de International Practice Group Pensions binnen Ius Laboris.

Isabelle is sinds 2006 lid van de Nederlandstalige Orde van Brussel. Zij behaalde haar licentiaatsdiploma Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven met grote onderscheiding. Voordien studeerde zij orthopedagogie, politieke- en sociale wetenschappen en antropologie. Voor zij in 2006 Claeys & Engels vervoegde, was zij jarenlang professioneel actief in de hulpverlening.