Newsflash
Einde van de arbeidsovereenkomst
Pensioenen

Voor het jaar 2023 en 2024 worden de patronale socialezekerheidsbijdragen op de bedrijfstoeslag verhoogd, ook voor lopende SWT’s.

Een ex-werknemer die geniet van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen), ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een bedrijfstoeslag van de werkgever.

Deze bedrijfstoeslag is onderworpen aan bijzondere sociale zekerheidsbijdragen, de zogenaamde DECAVA-bijdragen. De hoogte van de patronale DECAVA-bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer bij de start van het SWT.

De programmawet van 26 december 2022 voorziet in een verhoging van deze DECAVA-bijdragen voor het jaar 2023 en 2024 voor ondernemingen die behoren tot de profitsector en die niet erkend zijn als onderneming in moeilijkheden / herstructurering. Deze verhoging geldt ongeacht de ingangsdatum van het SWT en is dus ook van toepassing op lopende SWT’s.

Concreet worden de percentages van de bijdragen verhoogd met een factor 1,047 vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en met een factor 1,094 vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Dit geeft het volgende resultaat:

Leeftijd bij aanvang SWT

Basisbijdrage

2023

2024

< 55

142,50%

149,20%

155,90%

≥ 55 en < 60

75,00%

78,53%

82,05%

≥ 60 en < 62

37,50%

39,26%

41,03%

≥ 62

31,25%

32,71%

34,19%

Actiepunt

Houd rekening met de hogere bijdragen op de bedrijfstoeslag (in het kader van SWT) in 2023 en 2024.