Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance

Vandaag treden de nieuwe regels inzake uitzendarbeid in werking. U vindt hierover onze newsletter van 17 juli als bijlage.

De krachtlijnen van de wijzigingen zijn:

  • de invoering van een nieuw motief "instroom";
  • de regeling van de dagcontracten;
  • de aanpassing van de regeling inzake informatie over en controle op uitzendarbeid;
  • de gefaseerde afschaffing van de 48-urenregel voor de ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

Veel leesplezier!

> Actiepunten

  • Voortaan kan u gebruik maken van een nieuw motief om uitzendkrachten in te schakelen. Respecteer echter de beperkingen: max. 3 uitzendkrachten per vacature, met een arbeidsovereenkomst van min. 1 week tot max. 6 maanden, per vacature max. 9 maanden. Bovendien zal u voorafgaand uw vakbondsafvaardiging moeten informeren en raadplegen.

  • Om gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten moet u voortaan de nood aan flexibiliteit kunnen aantonen.

  • Vergeet niet dat er een ruimere informatieverplichting op u rust ten aanzien van de vakbonden bij gebruik van uitzendkrachten. Dit geldt niet enkel voor de "instroom" uitzendkracht!