Newsflash
Sociale verkiezingen

Wanneer u uitzendkrachten tewerkstelt tijdens het tweede kwartaal van 2023, houdt u er best rekening mee dat zij mogelijks meetellen om te bepalen of u de drempel van 50 of 100 werknemers overschrijdt. Bovendien moet u een speciaal register bijhouden, tenzij u hiervoor een vrijstelling bekomt van uw ondernemingsraad vóór 1 april 2023.

2de kwartaal 2023 – Gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van uw uitzendkrachten

Ondernemingen (d.w.z. de “technische bedrijfseenheid of TBE”) met een gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling van minstens 50 werknemers moeten sociale verkiezingen organiseren voor de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk. Vanaf 100 werknemers moet u daarenboven verkiezingen organiseren voor de oprichting van een ondernemingsraad. De referteperiode voor deze berekening loopt sinds 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Voor uitzendkrachten die u in uw onderneming inzet, geldt een afzonderlijke regeling. Zij tellen voor de berekening van de drempels mee als zij bij u werkzaam zijn in de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023, tenzij het gaat om uitzendkrachten die werknemers vervangen tijdens de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet,…).

Register voor de uitzendkrachten – vrijstelling na akkoord van uw ondernemingsraad vóór 1 april 2023

Als u tijdens het tweede kwartaal van 2023 uitzendkrachten tewerkstelt, heeft u de verplichting om hen op te nemen in een specifiek register, met een chronologische vermelding van hun inschrijvingsnummer, naam en voornaam van de uitzendkracht, het begin en einde van de uitzendarbeidsperiode, de wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht en de gegevens van het uitzendkantoor. Het register vormt een bijlage bij het algemeen personeelsregister.

Ook wanneer nu al zonder meer vaststaat dat u de drempels van 50 of 100 werknemers wel of niet zal overschrijden, heeft u de verplichting om dit register voor de uitzendkrachten bij te houden tijdens het tweede kwartaal van 2023.

De wet voorziet slechts één uitzondering op deze verplichting, nl. voor een onderneming die vandaag een ondernemingsraad heeft. Wanneer zij minstens 100 werknemers (dus zonder de uitzendkrachten mee te tellen) tewerkstelt, kan deze onderneming met het akkoord van de ondernemingsraad vrijgesteld worden van het bijhouden van dit register. Dit akkoord moet bekomen worden via een unanieme verklaring opgenomen in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad waarin uitdrukkelijk bevestigd wordt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden. Deze vergadering moet plaatsvinden vóór 1 april 2023. Een onderneming zonder ondernemingsraad kan dus geen beroep doen op deze uitzondering.

Actiepunt

Kijk na of u uitzendkrachten zal tewerkstellen tijdens het tweede kwartaal van 2023 aangezien zij mogelijks meetellen voor de drempels voor de sociale verkiezingen. Bovendien zal u een specifiek register moeten bijhouden, tenzij u vóór 1 april 2023 een vrijstelling bekomt van uw ondernemingsraad.

Breng zeker regelmatig een bezoek op onze website www.socialelections.be. Deze website bevat zeer nuttige informatie over de sociale verkiezingen van 2024 en zal u helpen om deze succesvol te laten verlopen. De site wordt regelmatig bijgewerkt.