Newsflash
Sociale verkiezingen

De ontslagbescherming toegekend aan werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen, start tussen 12 en 25 januari 2020, in functie van dag Y.

Op dag X-30 start de nieuwe ontslagbescherming toegekend aan elke toekomstige kandidaat bij de sociale verkiezingen.

Gedurende minstens 65 dagen zullen bepaalde werknemers bescherming genieten zonder dat je als werkgever hiervan op de hoogte bent. Dit verklaart de veelal gehanteerde benaming “occulte” beschermingsperiode. De namen van deze werknemers zullen pas bekend zijn op dag X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020), of in bepaalde gevallen van vervanging zelfs nog later (de definitieve kandidatenlijsten moeten meegedeeld zijn tegen X+76, hetzij tussen 27 april en 10 mei 2020).

De wet voorziet dat elke werknemer die ontslagen wordt in deze periode (ongeacht de reden voor ontslag, en dus met inbegrip van een ontslag om dringende reden), geldig kan worden voorgedragen als kandidaat, zelfs als hij of zij geen deel meer uitmaakt van het personeel van de onderneming op de dag van de indiening van de kandidatenlijsten.

Een werknemer ontslagen tijdens deze occulte beschermingsperiode (of de vakorganisatie die hem of haar heeft voorgedragen) is er wel toe gehouden om op geldige wijze zijn of haar re-integratie te vragen. Indien je als werkgever hiermee niet akkoord gaat, zal je aan de werknemer beschermingsvergoedingen verschuldigd zijn, waarvan het maximumbedrag meer dan 8 jaar loon kan bedragen!

Actiepunt

Indien uw bedrijf sociale verkiezingen organiseert, is elk ontslag tijdens deze "occulte" beschermingsperiode een risicovolle operatie en dus te vermijden.

Heeft u nog bijkomende vragen in verband met de sociale verkiezingen in het algemeen? Contacteer ons via socialelections@claeysengels.be of stel uw vraag aan onze interactieve Chatbot Thierry via deze link . Uiteraard staan wij ook met ons sociale verkiezingsteam steeds voor u paraat!

Download uw gratis exemplaar van de VerkiezingsWijzer 2020 op onze website .