Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance

Een koninklijk besluit vervolledigt de wettelijke socio-economische criteria die een vermoeden van schijnzelfstandigheid doen ontstaan tussen een zelfstandig bewakingsagent en zijn opdrachtgever. Het gaat om het eerste koninklijk besluit van deze strekking.

De Arbeidsrelatiewet werd in 2012 gewijzigd: er werd een vermoeden van arbeidsovereenkomst ingevoerd indien negen socio-economische criteria vervuld waren (zie onze newsletter van 19 september 2012). De wet past dit (weerlegbaar) vermoeden slechts toe in vier sectoren: de bouw, de schoonmaak, de transportsector en de bewakingssector. Bij koninklijk besluit kan dit vermoeden echter uitgebreid worden tot andere sectoren. Daarnaast kunnen deze negen wettelijke criteria bij koninklijk besluit worden aangevuld of vervangen door andere criteria.

Op 14 mei ll. werd een eerste koninklijk besluit in die zin gepubliceerd, dat de negen wettelijke criteria aanvult voor wat betreft de bewakingssector. Voor andere sectoren zijn er koninklijke besluiten in voorbereiding.

Onder de aanvullende criteria voor de bewakingssector vinden we:

  • het gebrek aan deelname aan de onderhandelingen van de bewakingsovereenkomsten;
  • ontstentenis van directe toegang tot informatie met betrekking tot de te bewaken klant;
  • ontstentenis van de bepaling van de plaats van tewerkstelling door de agent;
  • het gebruik van communicatiemiddelen waarvan de agent niet de eigenaar of de huurder is;
  • het dragen van een uniform met het logo van de medecontractant;
  • het dragen van een identificatiekaart die de naam van de medecontractant vermeldt.

De toepasselijke criteria maken het moeilijker om de relatie tussen een bewakingsagent en diens opdrachtgever als zelfstandig te kwalificeren.

> Actiepunt

  • In het licht van de toepasselijke criteria, het risico op herkwalificatie van de zelfstandige agenten evalueren;
  • In ieder concreet geval ervoor zorgen dat er geen band van ondergeschiktheid aanwezig is, rekening houdend met de toepasselijke criteria.