Newsletter
Gegevensbescherming en privacy
Individuele arbeidsbetrekkingen

Op 25 oktober is in de Kamer een wetsvoorstel aangenomen tot omzetting van Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Het doel van deze richtlijn is om minimumnormen vast te stellen voor een betere bescherming van personen die schendingen van de EU-wetgeving melden ("klokkenluiders").

De Belgische wet, die gisteren in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zet de verplichtingen die de richtlijn aan ondernemingen van de private sector oplegt, om in Belgisch recht.

In deze nieuwsbrief zetten we de nieuwe verplichtingen uiteen die binnenkort opgelegd zullen worden aan bedrijven.

Veel leesplezier!

Newsletter klokkenluiders.pdf