Newsletter
Arbeidstijd en vrije tijd
Einde van de arbeidsovereenkomst
Individuele arbeidsbetrekkingen

Beste lezer,

Op 15 februari 2022 heeft de federale regering aangekondigd dat zij een akkoord had bereikt over de arbeidsmarktmaatregelen, de zogenaamde “arbeidsdeal”. De finale teksten werden door de regering ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer op 7 juli 2022. Op 29 september 2022 werden de finale teksten goedgekeurd door de Kamer. De Wet Diverse Arbeidsbepalingen werd intussen op 10 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat zal er veranderen op vlak van human resources en welke impact zal deze arbeidsdeal hebben op de dagelijkse praktijk van ondernemingen?

Veel leesplezier!

Arbeidsdeal.pdf