Newsflash
Sociale verkiezingen

De start van de sociale verkiezingsprocedure komt er nu heel snel aan. Dit vormt dan ook een uitgelezen gelegenheid om u nog een aantal praktische tips en tools mee te geven om de procedure vlot te doorlopen.

Uw huidige uitzendkrachten kunnen kiezers worden

Een uitzendkracht mag stemmen wanneer deze 32 arbeidsdagen (met of zonder onderbreking) effectief heeft gepresteerd in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024. Deze dagen moeten gepresteerd worden in de juridische entiteit van de gebruiker of in de TBE van de gebruiker indien deze is samengesteld uit verschillende juridische entiteiten. Hiervoor komen alle uitzendkrachten in aanmerking, ook zij die tijdelijk een vaste werknemer vervangen.

Om de werkgever-gebruiker toe te laten de kiezerslijsten optimaal op te stellen tegen dag X (die valt in de periode van 13 tot en met 26 februari 2024), zal het uitzendkantoor – maar enkel op vraag van de gebruiker – binnen de 5 kalenderdagen na deze referteperiode aan de werkgever-gebruiker een aantal gegevens moeten bezorgen (naam, voornamen, geboortedatum, statuut, datum eerste terbeschikkingstelling, aantal daadwerkelijk gepresteerde arbeidsdagen, postadres, plaats tewerkstelling bij de gebruiker en taal).

U houdt deze principes dus best goed in gedachten.

Vernieuwde webapplicatie en modelformulieren.

De FOD WASO heeft ondertussen de vernieuwde webapplicatie online geplaatst: www.sociale-verkiezingen.belgie.be. U kan dus vanaf nu opnieuw per TBE een dossiernummer opvragen en de juiste personen toegang laten verkrijgen tot de webapplicatie.

U kan ook op ons verkiezingsteam beroep doen om u bij te staan voor de opmaak en upload van de formulieren. Contacteer ons gerust voor een offerte.

Claeys & Engels tools: mis geen enkele stap van de procedure via onze website en onze kalender!

Claeys & Engels heeft verschillende gratis tools ontwikkeld om u te helpen met de voorbereiding van de uitgebreide verkiezingsprocedure, die volgende maand van start gaat. Zo vermijdt u cruciale stappen te missen.

Onze website www.socialelections.be bevat veel nuttige informatie met het oog op de voorbereiding van de volgende sociale verkiezingen. Bovendien kan u er nu ook uw optimale verkiezingskalender bepalen en downloaden.

U kan zich op onze website ook inschrijven om bij elk van de belangrijke stappen op voorhand een herinnering via e-mail te ontvangen.

Claeys & Engels brengt u ook graag onze VerkiezingsWijzer in herinnering. Wij hebben hierin de procedure op eenvoudige wijze samengevat en ook de belangrijkste recente wijzigingen in de verkiezingswetgeving aangeduid. U kan deze hier downloaden.

U kan binnenkort opnieuw met uw vragen over de sociale verkiezingen van 2024 terecht bij onze chatbot op www.socialelections.be. Met onze chatbot vindt u op makkelijke en snelle wijze de basisinformatie die u nodig heeft. Uiteraard kan u ook via de chatbot contact opnemen als u verder persoonlijk advies nodig heeft van één van de specialisten van ons verkiezingsteam. Deze chatbot past in de innovatiestrategie van ons kantoor om onze cliënten snelle en duidelijke informatie te bezorgen.

Wij wensen u veel leesplezier. En alvast veel succes voor een vlot verloop van de verkiezingsprocedure!