Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen
Compensation & Benefits

Zoals elk jaar heeft de FOD WASO de loonbedragen aangepast die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden.  

Vanaf 1 januari 2021 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn:

Basisloonbedragen Loonbedragen 2020 Bedragen vanaf 1 januari 2021
16.100 EUR 35.761 EUR 36.201 EUR
32.200 EUR 71.523 EUR 72.402 EUR

Deze loonbedragen zijn van belang om de geldigheid van een niet-concurrentiebeding, een arbitragebeding en een scholingsbeding na te gaan.

Actiepunt

Vanaf 1 januari 2021 moet u de nieuwe loonbedragen gebruiken om na te gaan of het niet-concurrentiebeding, het arbitragebeding en het scholingsbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst geldig zijn.