Newsflash
Compensation & Benefits
Collectieve arbeidsbetrekkingen

De regering heeft op 9 augustus 2021 de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0,4 percent. Met een KB dat in werking trad op 1 augustus 2021 had de regering al mogelijk gemaakt om een coronapremie toe te kennen van netto maximaal 500 euro per werknemer voor het jaar 2021 voor ondernemingen die goede resultaten behaald hebben.

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling is voor de periode 2021-2022 vastgelegd op 0,4%.

De automatische indexering en de baremieke verhogingen blijven behouden.

De ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald krijgen in 2021 uitzonderlijk de mogelijkheid om een eenmalige verhoging bovenop de maximale marge van 0,4% toe te kennen, nl. de “coronapremie” (toegekend in de vorm van een cheque):

  • de premie kan worden uitgereikt tot en met 31 december 2021;
  • de premie bedraagt netto maximaal 500 euro per werknemer voor het jaar 2021;
  • de premie kan in meerdere handelszaken en inrichtingen worden besteed;
  • De cheques (premie) zijn geldig tot 31 december 2022;
  • er is een patronale bijdrage van 16,5% op de premie verschuldigd;  en

de premie komt bovenop de marge van de loonkostenontwikkeling.

Aandachtspunt

Hou er rekening mee dat de loonkostontwikkeling beperkt is. Sommige ondernemingen krijgen de mogelijkheid om een coronapremie toe te kennen.