Bijdrage aan boek

Bihain, L., sous la direction de Verougstraete, I., Kluwer, 1998