Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance
Sociale inspecties en strafrecht

In de "bewakingssector" worden de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden ingevoerd, zoals dit nu al geldt in de bouwsector (zie onze newsletter: De nieuwe ' vlinderwetten ').

Met het koninklijk besluit van 17 juli 2013 voert de regering de hoofdelijke aansprakelijkheid en inhoudingsplicht in bij sociale of fiscale schulden van (onder)aannemers in de sector voor bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Het principe bestaat erin dat een opdrachtgever of een aannemer die in zee gaat met een (onder)aannemer uit de bewakingssector die sociale of fiscale schulden heeft, hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de betaling van die schulden. Bovendien geldt een inhoudingsplicht bij de betaling van de facturen van een (onder)aannemer uit de bewakingssector die sociale of fiscale schulden heeft. Hierbij moet een deel van de betaling (bij sociale schulden 35 %, bij fiscale schulden 15 %) ingehouden en doorgestort worden aan de RSZ of aan de fiscus.

Een voor het publiek toegankelijke databank van de RSZ en de fiscus laat toe om na te gaan welke (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben.

Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 september 2013.

> Actiepunt:

Vanaf 1 september 2013 moet u nagaan of uw (onder)aannemer werkzaam in de sector voor bewakings- en/of toezichtsdiensten fiscale of sociale zekerheidsschulden heeft. Indien dit het geval is, moet u een deel van de betaling van de facturen van uw (onder)aannemer doorstorten naar de fiscus of de RSZ.