Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Op 15 juli 2021 werd in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd die het rouwverlof bij  overlijden van een partner of een kind uitbreidt en het opnemen van het rouwverlof versoepelt.

Deze wet treedt in werking op 25 juli 2021.

In onze Newsflash van 9 juli 2021 gaven we reeds een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die het wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en inzake het flexibeler opnemen van het rouwverlof met zich meebrengt. Dit wetsvoorstel werd op 17 juni 2021 door het Parlement aangenomen.

De wet werd op 15 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal dus 10 dagen later, op 25 juli 2021, in werking treden.

Actiepunt

Vanaf 25 juli 2021 zullen de situaties waarin uw werknemers recht hebben op rouwverlof worden uitgebreid en de duur van het verlof zal in sommige gevallen worden verlengd. Het ogenblik van opname van het rouwverlof zal ook flexibeler kunnen ingevuld worden.