Newsflash
Compensation & Benefits
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Sinds 1 juli 2022, bedraagt het maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,4170 EUR per kilometer. Het gaat om een verhoging van het bedrag dat tot en met 30 juni 2022 0,3707 EUR bedroeg.

Deze forfaitaire vergoeding kan toegekend worden aan de werknemer die zijn eigen voertuig (wagen, motorfiets of bromfiets) gebruikt om zich te verplaatsen voor rekening van zijn werkgever en voor het woon-werkverkeer. Een verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling wordt voor fiscale doeleinden niet beschouwd als een professionele verplaatsing of een "verplaatsing voor rekening van de werkgever".

Deze kilometervergoeding wordt fiscaal gekwalificeerd als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever indien het om professionele verplaatsingen gaat. Voor woon-werkverkeer verplaatsingen, wordt deze kilometervergoeding echter fiscaal vrijgesteld tot 430 EUR per jaar (bedrag voor inkomstenjaar 2022). Het saldo vormt belastbaar inkomen dat tegen de progressieve tarieven wordt belast, zoals gewone bezoldigingen.

Voor sociale zekerheidsdoeleinden wordt deze werkgeverstussenkomst wel beschouwd als een kost die ten laste van de werkgever valt. Zij blijft bijgevolg vrij van sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht of het gaat om een terugbetaling van professionele verplaatsingen of woon-werkverkeer. In principe houdt de RSZ-rekening met het bedrag dat voorzien wordt in de fiscale wetgeving.

Het nieuwe bedrag is van toepassing sinds 1 juli 2022 en dit tot en met 30 juni 2023.

Actiepunt

Voor uw terugbetalingen van professionele vervoersonkosten kunt u, sinds 1 juli 2022, rekening houden met een nieuw bedrag voor de forfaitaire kilometervergoeding: 0,4170 EUR per kilometer.