Ward verleent op de eerste plaats juridisch en strategisch advies aan werkgevers en dit met betrekking tot alle aspecten van zowel individueel als collectief arbeidsrecht, met de nadruk op herstructureringen, arbeidsovereenkomstenrecht, aanwervingen, policies, ontslagrecht, schijnzelfstandigheid, beschermde werknemers, sociale verkiezingen en overdracht van onderneming.

Ward is ook een frequent spreker op seminaries omtrent deze onderwerpen en publiceert ook in juridische tijdschriften en HR magazines.

Naast het dagelijks advieswerk specialiseert Ward zich ook in gerechtelijke procedures om werkgevers bij te staan in geschillen met ex-werknemers. Hij pleit dan ook op geregelde basis voor de Belgische arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Ward werkte ook gedurende drie maanden in New York bij de US partner van de internationale alliantie Ius Laboris, waarvan Claeys & Engels deel uitmaakt.

Ward studeerde cum laude af aan de K.U.Leuven in 2004, na voordien tevens gedurende zes maanden gestudeerd te hebben aan de universiteit van Bologna in het kader van het Erasmus programma. In 2005 behaalde hij een speciale licentie sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.