Jean-Yves beoefent het sociaal recht sinds 1997. Hij heeft zich daarbij gespecialiseerd in het individueel en collectief arbeidsrecht, met een bijzondere interesse voor problemen inzake personeelsvertegenwoordiging, verbreking van arbeidscontracten, pesterijen op het werk, discriminatie en concurrentie. Hij is eveneens gespecialiseerd in het publiek recht.

Jean-Yves geeft regelmatig uiteenzettingen op seminaries in deze materies en hij publiceert er vaak teksten over.

Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Vervolgens behaalde hij een Diplôme d’Etudes Spécialisées en droit social aan de universiteit van Brussel (ULB).