Newsletter
Mobiliteit en immigratie

Op de Belgische arbeidsmarkt botsen ondernemingen al enkele jaren op een tekort aan werknemers. Deze krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende globalisering zorgen ervoor dat arbeidskrachten ook buiten de Europese Unie worden gerekruteerd.

Werknemers die geen onderdaan zijn van een EER-lidstaat of Zwitserland (hierna “derdelanders”) mogen echter niet zomaar tewerkgesteld worden op het Belgisch grondgebied. Voor een werknemer-derdelander die op Belgisch grondgebied tewerkgesteld wil worden, zal een toelating tot arbeid – in de vorm van hetzij een arbeidskaart (verblijf van minder dan 90 dagen) hetzij een gecombineerde vergunning (verblijf van meer dan 90 dagen) – moeten worden aangevraagd door de werkgever (of diens mandataris) bij het bevoegde Gewest, tenzij deze persoon zich rechtmatig kan beroepen op een vrijstelling.

Het Vlaams Gewest heeft recent enkele wijzigingen aangebracht aan haar migratiebeleid, wat een invloed zal hebben op toekomstige aanvragen van arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen.

Veel leesplezier!

Newsletter - Wijziging van de regelgeving inzake arbeidsmigratie in het Vlaams Gewest.pdf