Newsflash
Mobiliteit en immigratie

In 2019 werd het wettelijk kader betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers ingrijpend aangepast. Om langdurig te kunnen werken in België moeten buitenlandse werknemers voortaan in principe een single permit aanvragen via de single permit procedure.

De implementatie van deze wetgeving in de praktijk heeft het voorbije jaar een aantal pijnpunten blootgelegd. Vooral de lange behandelingstermijnen zorgden voor heel wat frustraties en ongemak. Recent werden er een aantal administratieve maatregelen genomen om tegemoet te komen aan deze verzuchtingen.

  • Dienst Vreemdelingenzaken werft aan

De dienst Lang Verblijf van DVZ die in het kader van de single permit aanvraag verantwoordelijk is voor de behandeling van het ‘luik verblijf’ wordt versterkt met extra mankracht. Deze maatregel zou naar verluidt moeten leiden tot een halvering van de behandelingstermijn.

  • Administratieve afhandeling wordt vereenvoudigd

Bij een positieve beslissing verstuurt DVZ voortaan slechts 1 document, meer bepaald de beslissing inzake de afgifte van de gecombineerde vergunning (bijlage 46 of 47).

  • Onderbreking van tewerkstelling wordt vermeden

Bij een verlenging van de single permit zal de werknemer op basis van een positieve beslissing van het Gewest met betrekking tot het ‘luik arbeid’ voortaan bij de gemeente een voorlopige verblijfstitel kunnen verkrijgen waarmee hij kan werken in afwachting van de definitieve beslissing van DVZ.

  • Digitalisering  

Vanaf 1 maart 2020 zullen alle verlengingsaanvragen in Vlaanderen digitaal gebeuren. Op aandringen van de sociale partners wordt er momenteel ook werk gemaakt van de ontwikkeling van een transparant en modern elektronisch platform. Dit zou de procedure en de uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren verder moeten vereenvoudigen. Dit platform zal naar verluidt reeds begin 2021 operationeel zijn. Wordt vervolgd.

Actiepunt

De behandelingstermijn van single permit aanvragen zou in de toekomst moeten dalen waardoor werkgevers sneller buitenlandse werknemers zullen kunnen tewerkstellen op het Belgische grondgebied. Bij een verlenging zal de werknemer bovendien op basis van een voorlopig verblijfsdocument verder op het Belgisch grondgebied kunnen werken.