Newsflash
Arbeidstijd en vrije tijd

Volgens een zeer recent arrest van het Hof van Cassatie vormt een zogenaamde "standby dienst" geen arbeidstijd, zelfs indien de bewegingsvrijheid van de werknemer hierdoor beperkt wordt.

Gelet op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie kan er geen enkele twijfel over bestaan dat de tijd waarin een werknemer op de arbeidsplaats van wacht is, arbeidstijd is. Zelfs indien de werknemer mag rusten of slapen tijdens de wachtdienst, dient de volledige wacht in aanmerking te worden genomen als arbeidstijd.

Over de standby diensten, nl. wachtdiensten waarbij de werknemer niet op de arbeidsplaats is, maar louter bereikbaar dient te zijn voor oproepen om eventueel aan het werk te gaan, woedt de controverse echter nog.

Een minderheid van de rechtspraak is immers van oordeel dat indien een werknemer slechts over een korte tijdspanne beschikt om de arbeidsplaats te bereiken, de standby dienst toch als arbeidstijd moet beschouwd worden.

Het Hof van Cassatie hakt de knoop door. In een arrest van 10 maart 2014 stelt het Hof dat een wachtdienst waarbij een werknemer oproepbaar is, maar niet op de arbeidsplaats aanwezig moet zijn, geen arbeidstijd is. Het feit dat de werknemer binnen een bepaalde straal van de arbeidsplaats moet blijven om die binnen een bepaalde tijd te kunnen bereiken doet hier geen afbreuk aan.

> Actiepunt

Standby diensten hoeft u niet in aanmerking te nemen als arbeidstijd. Effectieve prestaties tijdens een standby dienst zijn uiteraard wel arbeidstijd.