Newsflash
Sociale verkiezingen

De ontslagbescherming toegekend aan werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen, start tussen 14 en 27 januari 2024, in functie van dag Y.

Op dag X-30 start de nieuwe ontslagbescherming toegekend aan elke toekomstige kandidaat bij de sociale verkiezingen.

Gedurende minstens 65 dagen zullen bepaalde werknemers bescherming genieten zonder dat je als werkgever hiervan op de hoogte bent. Dit verklaart de veelal gehanteerde benaming “occulte” beschermingsperiode. De namen van deze werknemers zullen pas bekend zijn op dag X+35 (tussen 19 maart en 1 april 2024). Meer nog,  bij vervanging zullen de namen van de vervangers zelfs nog later bekend zijn (de definitieve kandidatenlijsten moeten meegedeeld zijn tegen X+76, hetzij tussen 29 april en 12 mei 2024).

De wet voorziet dat elke werknemer die ontslagen wordt in deze periode (ongeacht de reden voor ontslag, en dus met inbegrip van een ontslag om dringende reden), geldig kan voorgedragen worden als kandidaat, zelfs als hij of zij geen deel meer uitmaakt van het personeel van de onderneming op de dag van de indiening van de kandidatenlijsten.

Een werknemer ontslagen tijdens deze occulte beschermingsperiode (of de vakorganisatie die hem of haar heeft voorgedragen) is er wel toe gehouden om op geldige wijze zijn of haar re-integratie te vragen binnen de 30 dagen na de indiening van de kandidatenlijst. Indien je als werkgever hiermee niet akkoord gaat, zal je aan de ex-werknemer beschermingsvergoedingen verschuldigd zijn, waarvan het maximumbedrag meer dan 8 jaar loon kan bedragen!

Aandachtspunt

Indien uw bedrijf sociale verkiezingen organiseert, is elk ontslag tijdens deze "occulte" beschermingsperiode een risicovolle operatie en dus te vermijden.