Newsflash
Sociale verkiezingen
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender op dag X+29, is uw volgende procedurestap de aanplakking van de ingediende kandidatenlijsten op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober 2020, in functie van uw nieuwe verkiezingsdatum). Vanaf dit tijdstip lopen strikte termijnen om een klacht of beroep in te dienen tegen een kandidatuur. In bepaalde gevallen kunnen de vakorganisaties vervangers voordragen. We zetten deze belangrijke data hierbij op een rij.

Aanplakking van de kandidatenlijsten op dag X+40

Ten laatste op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober 2020) moet de werkgever de ontvangen kandidatenlijsten aanplakken, zonder enige wijziging aan te brengen. Deze aanplakking moet gebeuren op dezelfde plaats als de aanplakking op uw oorspronkelijke dag X (op papier of elektronisch als alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren).

Intrekking van kandidaturen of interne klachten tegen kandidaturen

Ten laatste op dag X+47 (die valt in de periode van 4 tot en met 17 oktober 2020) kunnen de kiezers of de vakorganisaties een klacht indienen bij de werkgever. Deze termijn geldt ook wanneer een kandidaat zijn kandidatuur wenst in te trekken. De werkgever moet op dag X+48 de klacht of intrekking voorleggen aan de betrokken organisatie. In geval van een klacht beschikt de vakorganisatie over een termijn van zes dagen (dus tot en met dag X+54) om de lijst te wijzigen. Ten laatste op dag X+56 (die valt in de periode van 13 tot en met 26 oktober 2020) moet de werkgever de kandidatenlijsten opnieuw aanplakken, ook als die niet gewijzigd werden.

In een beperkt aantal gevallen kunnen de vakorganisaties ook nog ten laatste op dag X+76 (die valt in de periode van 2 tot en met 15 november 2020) een vervanger voordragen, zoals bijvoorbeeld wanneer een kandidaat zich heeft teruggetrokken of intussen de onderneming heeft verlaten. Op dag X+77 moet de werkgever de kandidatenlijsten opnieuw aanplakken, ook als die niet gewijzigd werden.

Beroep tegen een kandidatuur bij de arbeidsrechtbank

De kandidaturen kunnen ook voor de arbeidsrechtbank betwist worden. De wet maakt een onderscheid tussen twee mogelijke termijnen. Bepalend is met name of er een klacht werd ingediend op dag X+47:

  • Als er geen klacht werd ingediend, mag alleen de werkgever een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. Dit moet gebeuren ten laatste op dag X+52 (die valt in de periode van 9 tot en met 22 oktober 2020).
  • Als er wel een klacht werd ingediend, kunnen de kiezers en de vakorganisaties een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank tegen de voordracht van de kandidaten waartegen tijdig een klacht was ingediend. Dit beroep moet ingesteld worden ten laatste op dag X+61 (die valt in de periode van 18 tot en met 31 oktober 2020). Als er een klacht werd ingediend, verstrijkt de beroepstermijn voor de werkgever ook pas op dag X+61.

U kan als werkgever een kandidatuur betwisten omwille van de verkiesbaarheidsvoorwaarden of omdat er sprake zou zijn van rechtsmisbruik in hoofde van de kandidaat. Het is belangrijk om deze termijnen na te leven aangezien u een kandidatuur later niet meer kan betwisten.

Beoordeling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden

De wettelijke verkiesbaarheidsvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld anciënniteit, leeftijd, enz.) moeten voldaan zijn op datum van uw oorspronkelijke dag Y. Dit geldt zowel voor de oorspronkelijke kandidaten als hun vervangers.

Occulte ontslagbescherming voor de vervangende kandidaten

Voor de vervangende kandidaten moet u rekening houden met de “occulte beschermingsperiode” die loopt sinds de nieuwe dag X (die valt in de periode van 18 tot en met 31 augustus 2020) tot en met uw nieuwe dag X+76 (die valt in de periode van 2 tot en met 15 november 2020).

Actiepunt

 Kijk na of de kandidaten(lijsten) voldoen aan de wettelijke voorwaarden en volg stipt de strikte termijnen op voor aanplakking, betwisting, enz.